Hjem

 

motivasjonen bak..

TrønderAlpin

Gjennom et godt samarbeid med Løpere, Norges skiforbund, Olympiatoppen, NTNU, m.fl. skal TrønderAlpin gi et tilbud som gjør det mulig å ta høyere utdanning og trene for å konkurrere på FIS/EC-nivå og kvalifisere for landslag.

 

Skitrening og konkurranse

TrønderAlpin legger til rette for at løperne skal få de beste forutsetninger for å lykkes som alpinister. Vi tilbyr det beste innen treningsfilosofi, formidlet av høyt meritterte trenere med solid internasjonal erfaring. Treningssamlingene på sommeren og høsten foregår i Norge og utlandet, og i vintersesongen er Oppdal vår hjemmebase. Sammen med trener legges en plan for hvilke konkurranser løperne skal delta i. Trener har også en tett dialog med skiforbundet for oppfølging av løpere mot EC-uttak.
Les mer

Utdanningstilbud

Trondheim med NTNU har det beste studietilbudet som kan kombineres med alpin satsing. Løperne får et spesialtilpasset studieopplegg med valgfri studieprogresjon. Den 1. januar 2016 slo NTNU seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag, og dannet Norges mest spennende, innovative og største universitet. I Trondheim finnes Handelshøyskolen BI, som også er en del av TrønderAlpin's tilbud.
Les mer

Barmark

Barmarkstreningen gjennomfører utøverne selv, eller sammen med barmarkstrener med mastergrad i bevegelsesvitenskap til stede. Trening og testing gjennomføres på Toppidrettsenteret i Granåsen, og all treningsfilosofi rundt laget er utviklet i samarbeid med Olympiatoppen og Senter for Toppidrettsforskning.
Les mer

"TrønderAlpin er ett av våre satsningsområder fremover"

~ Claus Ryste, Sportssjef Alpint, Norges Skiforbund

Toppidrett alpint

Mange ønsker å satse noen år ekstra på ski etter skigymnaset. TrønderAlpin tilbyr dette til løpere som ikke har tilbud fra landslag. I det siste har mange norske alpinister tatt steget opp i verdenseliten etter å ha fortsatt å satse etter skigymnaset. Vi ønsker å legge til rette for at TrønderAlpin skal stå for det beste helhetlige opplegget i så måte.

Les mer

50% studieprogresjon

Avtalen med Olympiatoppen sikrer at våre utøvere defineres som toppidrettsutøvere eller morgendagens toppidrettsutøvere, og kan dermed søke om toppidrettsstatus ved NTNU. Vi gir assistanse til utøvernes trenere og støtteapparat om hvordan NTNU kan tilrettelegge, slik at løperne får en god kombinasjon av idrett og studier. Som toppidrettsutøver kan man høyst ha 50% av normal studieprogresjon.

Les mer

Hvordan søke opptak

Tilbud om plass på TrønderAlpin innenfor normalt søknadsforløp avklares før frister for samordna opptak. Har du utenlandsk opptaksgrunnlag kan du være nødt til å søke studieplass før 1. mars. Noen studieprogram har egne og senere søknadsfrister for bachelorstudier og masterstudier. Etter ordinært opptak for sesongen kan TrønderAlpin ta inn ytterligere løpere, dersom forholdene ligger til rette for det.

Les mer

Er dette noe for deg? Send oss en epost!