top of page

Hvordan søke

Ordinær søknadsprosess er som følger:

Send skriftlig søknad til TrønderAlpin, Skulsvingen 10, 7340 Oppdal, eller arnhe@trondelagfylke.no, innen 19. april.

 

Søkere får bekreftelse på innsendt søknad, med evt. spørsmål om utfyllende informasjon.

 

Søknadsbehandling:

Uttaket og tilbud om plass vil bli foretatt av hovedtrener, ledelse og Skiforbundet.

 

Kriterier vil være:

FIS punkter (utvikling siste 3 år / antall grener med gode punkter)

Ironman (utvikling siste 3 år)

Holdninger og motivasjon (vurdert gjennom intervju)

Alder (i forhold til FIS/Ironman)

Skadesituasjon og evt. vurderinger rundt dette

Søkere har en samtale/intervju med hovedtrener/trener/daglig leder.

 

Laguttak vil være klart i løpet av mai, etter at landslagsuttaket er klart.

 

Søkere som får tilbud om plass ved TrønderAlpin:

Vil signerer løperavtale, og søker om studieplass innen fristen for samordna opptak for de offentlige studietilbudene, eller andre tilhørende frister for aktuelle studieinstitusjoner.

De som ikke får tilbud om plass får en orientering på telefon eller epost.

Ta gjerne kontakt med TrønderAlpins hovedtrener og/eller daglig leder for å melde interesse og få svar på evt. spørsmål.

 

Trener Stian Saugestad+47-41433066

Daglig leder Arne Helgetun: +47 97143447

Søknadsskjema

bottom of page