Styre og ledelse

Styre og ledelse

TrønderAlpin er vårt lagsnavn som ligger under den registrerte klubben Vangslia Alpinklubb. Tilhørende styre og ledelse består av følgende personer.

Arne Braut

Styreleder
Fra: Oppdal
Om:Har bakgrunn bl.a som Fylkesvaraordfører i Sør-Trøndelag i 8 år og har derigjennom god kunnskap  om etableringen av  Trønderalpin. Har også drevet gårdsbruk som  saubonde og bl.a vært daglig leder i Oppdal Stølen Skisenter AS og daglig leder i Oppdal Næringsforening. Har brei ledelses og organisasjonserfaring  fra styreverv både i det private næringsliv , offentlige- og frivillige organisasjoner.

Øivind Rognmo

Nestleder
Fra: Trondheim
Om: 15 års bakgrunn som alpintrener, blant annet på juniorlandslaget og sjef på teknikklaget til World Cup herrer. Er utdannet Dr. Philos og jobber til daglig ved Cardiac Exercise Research Group, ved det Medisinske fakultet på NTNU.ungerende styreleder

Torkild Svorkmo-Lundberg

Styremedlem
Fra: Drammen, bosatt i Oppdal
Om: Rektor ved Oppdal videregående skole. Deltar aktivt i utviklingen og planleggingen av tilbud innen alpin skisport ved skolen. Har god kjennskap til organisering i norsk idrett gjennom frivillig arbeid.

Gørild Berg-Johansen

Styremedlem
Fra: Trondheim
Om: Jobber som seniorrådgiver i Direktoratet for økonomistyring. Har en master i organisasjon og ledelse med spesialisering innenfor prosjektledelse.

Tina Lihaug Selbæk

Styremedlem
Fra: Oppdal
Om: Leder Nasjonalparken Næringshage AS, et innovasjons- og utviklingsselskap, næringsfaglig kompetansemiljø som leverer tjenester med fokus på videreutvikling av enkeltbedrifter, klynger, kompetanse, nettverk, profilering og økt attraktivitet for regionen. Er i tillegg engasjert  i alpinmiljøet i Oppdal og har bred styreerfaring.

 

Marius Møbius

Daglig leder
Fra: Trondheim
Om: Startet som alpintrener på Oppdal skigymnas i 2000. Fra 20007 -2018 har Marius undervist i en rekke fag og på nesten alle programområder, men mest på idrettsfag der han har sitt hovedfag fra NTNU. Fra høsten 2018 vil han være daglig leder for for TrønderAlpin og Oppdal Alpin elite. I tillegg vil han være avdelingsleder for idrettsfag ved Oppdal vgs.