Sportslig opplegg

Sportslig opplegg

Sportslig opplegg

Se her: Presentasjon av TrønderAlpin 2018

 • 1 team med 10 løpere
 • 70 samlingsdøgn før konkurransestart i november. (60 snø, 10 barmark)
 • Full oppfølging barmark, testing og medisinsk.
 • Samarbeide med OLTMN «Trøndelagsmodellen», Toppidrettssenteret, Granåsen.
 • Medisinsk støtteapparat: Lege, fysioterapeut, idrettsklinikk.
 • TrønderAlpin skal også være et tilbud til landslagsløpere v/behov.
  • I forbindelse med skader / opptrening
  • Rennpause
 • Neste sesong: Oppstart mai 2019.