Hvordan søke

Hvordan søke

Ordinær søknadsprosess for både damer og herrer er som følger:

 • Ta gjerne kontakt med TrønderAlpins trener Tomas Karlsson +46 706711081 og/eller daglig leder for å melde interesse og få svar på evt. spørsmål.
 • Send skriftlig søknad til TrønderAlpin innen fristen.
  • For sesongen 2018/19 er søknadsfristen 13. april.
 • Søkere får bekreftelse på innsendt søknad, med evt. spørsmål om utfyllende informasjon.
 • Søkere har en samtale/intervju med trener.
 • Søkere som får tilbud om plass ved TrønderAlpin:
  • signerer løperavtale, og
  • søker om studieplass innen fristen for samordna opptak for de offentlige studietilbudene, eller andre tilhørende frister for aktuelle studieinstitusjoner. Søkere med utenlandsk opptaksgrunnlag kan ha tidligere søknadsfrister for studier.
 • De som ikke får tilbud om plass får en orientering på telefon eller epost.

Etter ordinært opptak for sesongen kan TrønderAlpin ta inn ytterligere løpere, dersom forholdene ligger til rette for det.

Søknadsbehandling

Uttaket og tilbud om plass vil bli foretatt av hovedtrener, ledelse og Skiforbundet. Kriterier vil være:

 • FIS punkter (utvikling siste 3 år / antall grener med gode punkter)
 • Ironman (utvikling siste 3 år)
 • Holdninger og motivasjon (vurdert gjennom intervju)
 • Alder (i forhold til FIS/Ironman)
 • Skadesituasjon og evt. vurderinger rundt dette

Endelig tilbud om plass og svar fra utøveren på om man tar plassen skal være klart før frist for samordna opptak.

Økonomi

Løperne betaler inn en årlig avgift på kr 50.000,- (fordeles på to innbetalinger). For utenlandske statsborgere er den årlige avgiften kr 100.000,-.

Løperne dekker selv reise (utenom lagsbil/buss), heiskort, startkontingent, kost og losji på samlinger og renn.